เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจตราเพื่อแก้ไขปัญหาเด็ก สตรี ถูกล่อลวง ค้าบริการในพื้นที่ เอกสารแนบ คลิ๊ก ==>


 
เรื่อง ขอเชิญประชุมบูรณาการขับเคลื่อนนโยบาย
ด้านการพัฒนาสังคมในพื้นที่
(Video Conference)
เอกสารแนบ คลิ๊ก ==>
 
ประเด็น Video Conference กับรองผู้ว่าราชจังหวัดด้านสังคม
เอกสารแนบ คลิ๊ก ==>
เรื่อง มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่
ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
เอกสารแนบ คลิ๊ก ==>
แบบประเมินตนเองไฟล์ Word คลิ๊ก ==>
 
 
กองตรวจราชการ
 
ระบบ Online
 
หน่วยงานภายในกระทรวง
 


ที่อยู่ : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กองตรวจราชการ (สป.พม.) ตึกใหม่ พส. ชั้น 7 เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10110