ยินดีต้อนรับสู่ Website กองตรวจและประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
 
   ประชาสัมพันธ์
 

   
ประกาศทั่วไป
more... >>
Download แบบตรวจและติดตามโครงการบ้านเอื้ออาทร (ปรับปรุง) 16 / 03 / 58
 

Download โครงการประเมินการรับรู้ ความคาดหวัง และความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงาน
ตามนโยบายของกระทรวง พม
. (จังหวัด 1.เชียงใหม่ 2.เพชรบูรณ์ 3.ลำพูน 4.สุโขทัย 5.นนทบุรี
6.กาญจนบุรี 7.ปราจีนบุรี 8.ระยอง 9.สมุทรสงคราม 10.ขอนแก่น 11.ชัยภูมิ 12.นครพนม 13.ยโสธร 14.สุรินทร์ 15.อุดรธานี 16.กระบี่ 17.นครศรีธรรมราช 18.สงขลา)

16 / 03 / 58

  Download ทำเนียบพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 11 / 03 /58
  Download แบบการตรวจราชการ ปี 2558 19 / 01 / 58
  Download แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ พม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 13 / 01 / 58
 

Download คำกล่าวในการเปิดการสัมมนาเรื่องการเสริมพลังการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ
หน่วยงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วันที่  ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๕๗
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร และสรุปคำบรรยายพิเศษของรมว.พม.

24 / 12 / 57
  Download รายงานผลการสัมมนาเรื่อง " การเสริมสร้างพลังการขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยงาน
กระทรวงพม. ปี2558 " วันที่ 24 - 25 ธ.ค.2557 โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพ
 
  Download คำกล่าวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ในการมอบถุงยังชีพและผ้าห่มนวมให้กับราษฎรผู้ประสบภัยน้ำท่วม วันอาทิตย์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๗
ณ วัดกระทุ่มน้ำเดือด หมู่ที่ ๙ ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
14 / 09 / 57
  Download เรื่องการมอบหมายความรับผิดชอบพื้นที่ในการตรวจราชการ  
 

Download สรุุปผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้ปฏิบัติการของกระทรวงตามแผนปฏิบัติราชการกระทรวงประจำปีงบประมาณ ปี ๒๕๕๗  รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๖ - กันยายน๒๕๕๗)

 
   
   
   
   
   
   
   

     
หนังสือเวียน
more... >>
27 / 02 /58
  Download ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนนิงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ Back Office ปี58
28 / 01 /58
 
14 / 11 /57
   
   
   
   
 

Download ขออเชิญเข้าร่วม"LINE กลุ่มการประเมินผล สำหรับเจ้าหน้าที สนง.พมจ. ที่รับผิดชอบ
ระบบBack Office

 
   

    
เอกสารประกอบการประชุม
more... >>
26 / 12 /57
   
   
   
   
   

   
เอกสารวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 


 

 
จำนวนผู้เข้าชม
Free Website Counters

Free Website Counters
 
 

นายธวัชวรรณ ยอดพยุง
ผู้อำนวยการ
กองตรวจและประเมินผล

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองตรวจและประเมินผล ©2014 bie.m-society.go.th
สำนักตรวจและประเมินผล(ตึกใหม่ พส.ชั้น7) สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
BIE GROUP SITES
www.m-society.go.th : Website กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์