<===== ยินดีต้อนรับสู่ Website สำนักตรวจและประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย=====>
 
   ประชาสัมพันธ์
 

วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์
 
เป็นประธานเปิดการสัมมนา
เรื่อง "การเสริมพลังการขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ในส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องการปฏิบัติงาน
ที่สนองต่อนโยบายการปฏิบัติงานของรัฐบาลที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงฯ
พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่เด็กกตัญญู จำนวน ๒ คน
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซอยสุขุมวิท ๑๑ ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ

สำนักตรวจและประเมินผล


   
ประกาศทั่วไป
more... >>
Download แบบการตรวจราชการ ปี 2558 19 / 01 / 58
  Download แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ พม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 13 / 01 / 58
  Download รายงานผลการสัมมนาเรื่อง " การเสริมสร้างพลังการขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยงาน
กระทรวงพม. ปี2558 " วันที่ 24 - 25 ธ.ค.2557 โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพ
 
  Download เรื่องการมอบหมายความรับผิดชอบพื้นที่ในการตรวจราชการ  
 

Download สรุุปผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้ปฏิบัติการของกระทรวงตามแผนปฏิบัติราชการกระทรวงประจำปีงบประมาณ ปี ๒๕๕๗  รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๖ - กันยายน๒๕๕๗)

 
   
   
   
   
   
   
   

     
หนังสือเวียน
more... >>
27 / 02 /58
  Download ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนนิงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ Back Office ปี58
28 / 01 /58
 
14 / 11 /57
   
   
   
   
 

Download ขออเชิญเข้าร่วม"LINE กลุ่มการประเมินผล สำหรับเจ้าหน้าที สนง.พมจ. ที่รับผิดชอบ
ระบบBack Office

 
   

    
เอกสารประกอบการประชุม
more... >>
26 / 12 /57
   
   
   
   
   

   
เอกสารวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 


 

 
จำนวนผู้เข้าชม
Free Website Counters

Free Website Counters
 
 
นายธวัชวรรณ ยอดพยุง
ผู้อำนวยการ
สำนักตรวจและประเมินผล

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักตรวจและประเมินผล ©2014 bie.m-society.go.th
สำนักตรวจและประเมินผลตึก(ใหม่พส.ชั้น7) สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
BIE GROUP SITES
www.m-society.go.th : Website กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์