<===== ยินดีต้อนรับสู่ Website สำนักตรวจและประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย=====>
 
   ประชาสัมพันธ์
   
 

     
ภาพการประชุม
ภาพการประชุม :
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"การพัฒนาแบบ
ประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
การรายงานสถานการณ์ทางสังคมของท้องถิ่น(อปท.) "
ครั้งที่ 12 / 2557 วันพฤหัสบดี ที่ 11 ธ.ค. 2557
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557
ณ ห้องประชุม พม. ชั้น 8 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ณ โรงแรมปริ๊นซ์ตัน กรุงเทพมหานคร
 
 
ภาพการประชุม :
ภาพการประชุม : ผู้ตรวจราชการกระทรวง
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำเครื่องมือการตรวจราชการ
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ครั้งที่ 1 / 2557 วันจันทร์ ที 24 พ.ย. 2557
ระหว่างวันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2557
ห้องประชุม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ชั้น 6
ณ โรงแรมตวันนา ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร
 
 


   ประกาศทั่วไป
more... >>
 
 

Download สรุุปผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้ปฏิบัติการของกระทรวงตามแผนปฏิบัติราชการกระทรวงประจำปีงบประมาณ ปี ๒๕๕๗  รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๖ - กันยายน๒๕๕๗)

 
  Download สรุุปผลการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ประจำปีงบประมาณ ปี2557 ไตรมาส4
 
   
   
   
   
   
   

      หนังสือเวียน
more... >>
14 / 11 /57
 
   
   
   
 

Download ขออเชิญเข้าร่วม"LINE กลุ่มการประเมินผล สำหรับเจ้าหน้าที สนง.พมจ. ที่รับผิดชอบ
ระบบBack Office

 
   

    
เอกสารประกอบการประชุม
more... >>
 
   
   
   
   
   

 
 เอกสารวิชาการ
 
   
   
   
   
   
   


 

 
จำนวนผู้เข้าชม
Free Website Counters

Free Website Counters
 
 
นางไพรวรรณ พลวัน
ผู้อำนวยการ
สำนักตรวจและประเมินผล

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักตรวจและประเมินผล ©2014 bie.m-society.go.th
สำนักตรวจและประเมินผลตึก(ใหม่พส.ชั้น7) สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
BIE GROUP SITES
www.m-society.go.th : Website กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์